Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Kierownika Budowy
 • Kierownika Robót
 • Inspektora Nadzoru
 • Koordynatora Budowy
Wykonujemy następujące opracowania projektowe:

 • Inwentaryzacje budowlane
 • Projekty architektoniczno-budowlane
 • Projekty koncepcyjne
 • Programy funkcjonalno-użytkowe
 • Projekty aranżacji wnętrz
 • Projekty konstrukcji
 • Projekty drogowe
 • Projekty instalacji
 • Projekty termomodernizacji
 • Projekty zagospodarowania terenu i krajobrazu
Świadczymy usługi w zakresie:

 • Sprzedaży stropów TERIVA
  (wraz z projektem i montażem)
 • Sprzedaży stropów RECTOR
  (wraz z projektem i montażem)
 • Sprzedaży koszy gabionowych na mury oporowe, zbocza, skarpy (wraz z projektem, montażem
  i wypełnieniem)
 • Pomocy w doborze innych materiałów budowlanych
Świadczymy usługi w zakresie:

 • Sprzedaży projektów typowych budynków mieszkalnych
 • Sprzedaży projektów typowych budynków gospodarczych
 • Sprzedaży projektów typowych garaży
 • Adaptacji projektów typowych do działki
 • Adaptacji projektów typowych w zakresie architektury i konstrukcji
Świadczymy usługi w zakresie:

 • Ekspertyz budowlanych
 • Ocen stanu technicznego budynków i budowli
 • Opinii technicznych
 • Przeglądów okresowych budynków i budowli (rocznych i pięcioletnich)
 • Audytów energetycznych
 • Świadectw charakterystyki energetycznej
 • Doradztwa na budowie
Wykonujemy wszelkiego rodzaju kosztorysy budowlane:

 • Wstępne
 • Inwestorskie
 • Ślepe
 • Ofertowe
 • Powykonawcze
Świadczymy usługi w zakresie:

 • Budowy pod klucz
 • Budowy w stanie „surowym”
 • Remontów
 • Wykończeń
 • Pomocy w doborze wykonawców branżowych
Świadczymy usługi w zakresie:

 • Reprezentacji zarówno sprzedających
  jak i kupujących
 • Poszukiwania odpowiednich nieruchomości
 • Koordynacja procesu: sprzedaży, kupna, najmu
 • Wycen nieruchomości